Rejestracja

Spatial Analyses with Free OpenSource Software

Zgłoszenia na SpAnFOSS 2022 prosimy o nadsyłanie na poniższym formularzu na adres:

          info@spanfoss.org

Formularz rejestracyjny: