Program

Spatial Analyses with Free OpenSource Software

Program warsztatów SpAnFOSS 2020:

poniedziałek, 17.02.2020 r.

 • 8:00-9:00 – Rejestracja uczestników
 • 9:00-10:00 – GRASS GIS - wprowadzenie (W)
 • 10:00-10:15 – przerwa kawowa
 • 10:15-12:30 – Linux, GRASS GIS - wprowadzenie do systemu (LAB 1)
 • 10:15-12:30 – Linux, GRASS GIS - wprowadzenie do systemu (LAB 2)
 • 12:30-13:30 – obiad
 • 13:30-14:30 – QGIS - wprowadzenie (W)
 • 14:30-14:45 – przerwa kawowa
 • 14:45-17:00 – QGIS, QGIS-GRASS w analizach przestrzennych (LAB 1)
 • 14:45-17:00 – QGIS, QGIS-GRASS w analizach przestrzennych (LAB 2)
 • 18:00-21:00 – Icebreaker

wtorek, 18.02.2020 r.

 • 9:00-10:00 – Sesja referatowa I
 • 10:00-10:15 – przerwa kawowa
 • 10:15-11:15 – Sesja referatowa II
 • 12:00-13:00 – obiad
 • 13:15-14:45 – Przetwarzanie danych przestrzennych z użyciem narzędzi bibliotek GDAL (W)
 • 14:45-15:00 – przerwa kawowa
 • 15:00-16:30 – OpenStreetMap oraz wprowadzenie do analiz w PostGIS (W)
 • 16:30-18:45 – OpenStreetMap oraz wprowadzenie do analiz w PostGIS (LAB 1)
 • 16:30-18:45 – Wykorzystanie biblioteki GDAL w przetwarzaniu danych przestrzennych (LAB 2)

środa, 19.02.2020 r.

 • 9:00-10:30 – Analiza wzorców geoprzestrzennych w GeoPAT 2.5 (W)
 • 10:30-10:45 – przerwa kawowa
 • 10:45-12:15 – Analiza danych teledetekcyjnych z satelity SENTINEL-2 w R, w zastosowaniach leśnych (W)
 • 12:15-13:15 – obiad
 • 13:15-15:30 – Wykorzystanie biblioteki GDAL w przetwarzaniu danych przestrzennych (LAB 1)
 • 13:15-15:30 – Analiza wzorców geoprzestrzennych w GeoPAT 2.5 (LAB 2)
 • 15:30-15:45 – przerwa kawowa
 • 15:45-18:00 – Analiza danych teledetekcyjnych z satelity SENTINEL-2 w R, w zastosowaniach leśnych (LAB 1)
 • 15:45-18:00 – OpenStreetMap oraz wprowadzenie do analiz w PostGIS (LAB 2)

czwartek, 20.02.2020 r.

 • 9:00-10:30 – Analiza obrazów mikroskopowych w GeoPAT (W)
 • 10:30-10:45 – przerwa kawowa
 • 10:45-13:00 – Analiza wzorców geoprzestrzennych w GeoPAT 2.5 (LAB 1)
 • 10:45-13:00 – Analiza obrazów mikroskopowych w GeoPAT (LAB 2)
 • 13:00-14:00 – obiad
 • 14:00-16:15 – Analiza obrazów mikroskopowych w GeoPAT (LAB 1)
 • 14:00-16:15 – Analiza danych teledetekcyjnych z satelity SENTINEL-2 w R, w zastosowaniach leśnych (LAB 2)
 • 16:20-18:00 – konsultacje indywidualne i realizacja projektów własnych (LAB 1)
 • 16:20-18:00 – konsultacje indywidualne i realizacja projektów własnych (LAB 2)