O warsztatach

Spatial Analyses with Free OpenSource Software

Warsztaty SPANFOSS poświęcone są wykorzystaniu rozwiązań OpenSource do szeroko rozumianych analiz przestrzennych. W ramach warsztatów przewidziane są wykłady, sesja referatowa oraz sesje praktyczne. Wykłady i sesje praktyczne skoncentrowane będą na wykonywaniu analiz przestrzennych i rozwiązywaniu konkretnych problemów z wykorzystaniem Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Sesje praktyczne obejmą w szczególności wprowadzenie do QGIS/GRASS i GDAL, przykłady wykonywania konkretnych analiz przestrzennych z użyciem Wolnego Oprogramowania, jak również pozwolą uczestnikom na rozpoczęcie pracy w Wolnym Oprogramowaniu nad własnymi projektami.

W sesji referatowej prezentowane będą nadesłane i zaakceptowane referaty. Tematyka referatów może obejmować szeroko rozumiane analizy przestrzenne zarówno naukowe jak i komercyjne wykonane z wykorzystaniem narzędzi OpenSource. W bieżącej edycji wykłady będą się koncentrowały na zastosowaniach Wolnego Oprogramowania w analizach związanych z zagadnieniami leśnymi.