Komitet organizacyjny

Spatial Analyses with Free OpenSource Software

dr hab. Paweł Netzel - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Space Informatics Lab, UC

prof. Jarosław Socha - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

dr Jacek Ślopek - Uniwersytet Wrocławski